Over het keurmerk

De bij de Webshoptoppers.nl aangesloten winkels zijn verplicht te voldoen aan de Europese en Nederlandse wet- en regelgeving. Webshoptoppers.nl stelt zich mede ten doel het vertrouwen van consumenten en bedrijven ten aanzien van internetaankopen, per telefoon, catalogus en post te vergroten. Een bij Webshoptoppers.nl aangesloten winkel voert een privacy protocol met het doel dat persoonlijke gegevens van de internetconsument niet worden misbruikt. Indien een webwinkel zich niet aan de regels houdt kan de consument een klacht indienen waarna Webshoptoppers.nl de klacht onderzoekt en tracht het probleem op te lossen. Alle leden van Webshoptoppers.nl zijn te herkennen aan het keurmerk.